Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Víte, že...

Víte, že ve 2. pololetí roku 2016 pořádá IPVZ více než 300 odborných stáží?

Všechny stáže pořádané IPVZ slouží k nácviku a zlepšení různorodých praktických dovedností, které každý lékař pro svou práci potřebuje. Zároveň jsou nabízeny i stáže zaměřené na nácvik nebo procvičení velmi specifických dovedností.

Nabízené stáže pokrývají celé široké spektrum lékařských odborností. Stáže jsou zaštítěny jednotlivými pracovišti IPVZ a školiteli jsou erudovaní odborníci v daných oborech. 

Nabídka odborných stáží (2.pololetí 2016)

Pro lepší orientaci můžete použít pokročilé vyhledávání.

Specializační odborná stáž v nefrologii
(termín a místo konání: 1.9.2016-31.10.2016, Praha)

Specializační odborná stáž – Dětská dermatovenerologie
(termín a místo konání: 2.9.2016-30.9.2016, Praha)

Specializační odborná stáž na geriatrické klinice
(termín a místo konání: 2.9.2016-30.9.2016, Praha)

Odborná stáž – Ultrasonografická diagnostika
(termín a místo konání: 5.9.2016, Praha)

Odborná stáž v echokardiografii
(termín a místo konání: 5.9.2016-16.9.2016, Praha)

Odborná stáž v echokardiografii
(termín a místo konání: 5.9.2016-29.9.2016, Praha)

Odborná stáž – Funkční vyšetřování plic 1. stupně
(termín a místo konání: 5.9.2016-16.9.2016, Praha)

Specializační odborná stáž v oftalmologii
(termín a místo konání: 5.9.2016-9.9.2016, Praha)

Odborná stáž v dermatochirurgii
(termín a místo konání: 6.9.2016-8.9.2016, Praha)

Specializační odborná stáž – Funkční geriatrické vyšetření
(termín a místo konání: 7.9.2016-8.9.2016, Praha)

Specializační odborná stáž v ortopedii
(termín a místo konání: 12.9.2016-27.10.2016, Praha)

Odborná stáž – Metodika a interpretace gated SPECT myokardu
(termín a místo konání: 12.9.2016-16.9.2016, Olomouc)

Specializační odborná stáž – Imunologická diagnostika a terapie
(termín a místo konání: 12.9.2016-23.9.2016, Praha)

Specializační odborná stáž v oftalmologii
(termín a místo konání: 12.9.2016-16.9.2016, Praha)

Odborná stáž v dermatochirurgii
(termín a místo konání: 13.9.2016-15.9.2016, Praha)

Specializační odborná stáž – Veřejné lékárenství
(termín a místo konání: 14.9.2016-15.9.2016, Brno)

Odborná stáž – Regionální anestezie
(termín a místo konání: 19.9.2016-30.9.2016, Ústí nad Labem)

Odborná stáž v sonografii extrakraniálních úseků krčních tepen
(termín a místo konání: 19.9.2016-23.9.2016, Praha)

Specializační odborná stáž na akreditovaném pracovišti klinické farmacie
(termín a místo konání: 19.9.2016-23.9.2016, Hradec Králové)

Odborná stáž – Neonatologická péče
(termín a místo konání: 19.9.2016-23.9.2016, Praha)

Odborná stáž v dermatochirurgii
(termín a místo konání: 20.9.2016-22.9.2016, Praha)

Specializační odborná stáž – Interní obory
(termín a místo konání: 21.9.2016-23.9.2016, Praha)

Odborná stáž v zátěžové funkční diagnostice – ergometrie
(termín a místo konání: 26.9.2016-30.9.2016, Praha)

Specializační odborná stáž v klinické logopedii
(termín a místo konání: 26.9.2016-30.9.2016, Praha)

Odborná stáž v dermatochirurgii
(termín a místo konání: 27.9.2016-29.9.2016, Praha)

Specializační odborná stáž – Biochemická analytika
(termín a místo konání: 29.9.2016, Hradec Králové)

Specializační odborná stáž v dětské chirurgii
(termín a místo konání: 3.10.2016-28.10.2016, Praha)

Specializační odborná stáž v dětské urologii
(termín a místo konání: 3.10.2016-27.10.2016, Praha)

Odborná stáž v echokardiografii
(termín a místo konání: 3.10.2016-27.10.2016, Praha)

Odborná stáž v echokardiografii
(termín a místo konání: 3.10.2016-21.10.2016, Praha)

Odborná stáž EMG
(termín a místo konání: 3.10.2016-27.10.2016, Praha)

Specializační odborná stáž v oftalmologii
(termín a místo konání: 3.10.2016-7.10.2016, Praha)

Specializační odborná stáž – Nemocniční lékárenství - KURZ
(termín a místo konání: 3.10.2016-7.10.2016, Praha)

Specializační odborná stáž ve foniatrii
(termín a místo konání: 3.10.2016-27.10.2016, Praha)

Specializační odborná stáž v klinické logopedii
(termín a místo konání: 3.10.2016-14.10.2016, Praha)

Odborná stáž v dermatochirurgii
(termín a místo konání: 4.10.2016-6.10.2016, Praha)

Specializační odborná stáž – Veřejné lékárenství
(termín a místo konání: 4.10.2016-5.10.2016, Praha)

Specializační odborná stáž – Veřejné lékárenství
(termín a místo konání: 5.10.2016-6.10.2016, Brno)

Odborná stáž – Příprava cytostatik
(termín a místo konání: 5.10.2016-7.10.2016, Brno)

Specializační odborná stáž – 3D konformní brachyterapie
(termín a místo konání: 5.10.2016-7.10.2016, Pardubice)

Specializační odborná stáž – Radiofarmacie
(termín a místo konání: 7.10.2016, Praha)

Odborná stáž – Regionální anestezie
(termín a místo konání: 10.10.2016-21.10.2016, Ústí nad Labem)

Odborná stáž – Diferenciální diagnostika plicních chorob
(termín a místo konání: 10.10.2016-14.10.2016, Brno)

Odborná stáž – Funkční vyšetření plic
(termín a místo konání: 10.10.2016-21.10.2016, Brno)

Specializační odborná stáž – Veřejné lékárenství
(termín a místo konání: 10.10.2016-14.10.2016, Brno)

Specializační odborná stáž v oboru klinická farmacie
(termín a místo konání: 10.10.2016-14.10.2016, Praha)

Odborná stáž v glaukomu
(termín a místo konání: 10.10.2016-21.10.2016, Praha)

Odborná stáž – Systém diferencované péče o novorozence
(termín a místo konání: 11.10.2016, Praha)

Specializační odborná stáž – Veřejné lékárenství
(termín a místo konání: 11.10.2016-12.10.2016, Praha)

Odborná stáž – Základy UZ pro anesteziology a intenzivisty
(termín a místo konání: 11.10.2016, Ústí nad Labem)

Mimořádná specializační odborná stáž – Radiofarmaka
(termín a místo konání: 11.10.2016, Praha)

Odborná stáž v dermatochirurgii
(termín a místo konání: 12.10.2016, Praha)

Odborná stáž v přípravě parenterální výživy
(termín a místo konání: 12.10.2016-14.10.2016, Ostrava)

Odborná stáž v dermatochirurgii
(termín a místo konání: 13.10.2016, Praha)

Odborná stáž – Dětská anesteziologie
(termín a místo konání: 17.10.2016-21.10.2016, Hradec Králové)

Odborná stáž v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní medicíně
(termín a místo konání: 17.10.2016-19.10.2016, Ostrava)

Odborná stáž v perfuziologii
(termín a místo konání: 17.10.2016-21.10.2016, Praha)

Odborná stáž – Ultrasonografická diagnostika
(termín a místo konání: 17.10.2016, Praha)

Odborná stáž v zátěžové funkční diagnostice – spiroergometrie
(termín a místo konání: 17.10.2016-21.10.2016, Praha)

Odborná stáž – Bronchologie pro pokročilé
(termín a místo konání: 17.10.2016-11.11.2016, Praha)

Odborná stáž – Pneumologická cytodiagnostika
(termín a místo konání: 17.10.2016-4.11.2016, Praha)

Odborná stáž – Intervenční angiologie
(termín a místo konání: 17.10.2016-21.10.2016, Praha)

Odborná stáž – Duplexní sonografie periferních cév
(termín a místo konání: 17.10.2016-21.10.2016, Praha)

Specializační odborná stáž – Veřejné lékárenství
(termín a místo konání: 17.10.2016-21.10.2016, Ostrava)

Specializační odborná stáž – Interní obory
(termín a místo konání: 17.10.2016-21.10.2016, Praha)

Odborná stáž – Neonatologická péče
(termín a místo konání: 17.10.2016-21.10.2016, Praha)

Mimořádná specializační odborná stáž v klinické laboratorní genetice
(termín a místo konání: 17.10.2016-21.10.2016, Praha)

Odborná stáž – Komplexní léčba syndromu diabetické nohy (SDN)
(termín a místo konání: 17.10.2016-20.10.2016, Praha)

Specializační odborná stáž – Klinická farmakologie vyššího věku
(termín a místo konání: 17.10.2016-19.10.2016, Praha)

Specializační odborná stáž v gerontopsychiatrii
(termín a místo konání: 17.10.2016-31.10.2016, Praha)

Specializační odborná stáž v klinické logopedii
(termín a místo konání: 17.10.2016-27.10.2016, Praha)

Specializační odborná stáž – Veřejné lékárenství
(termín a místo konání: 18.10.2016-19.10.2016, Praha)

Specializační odborná stáž – Veřejné lékárenství
(termín a místo konání: 18.10.2016-19.10.2016, Hradec Králové)

Specializační odborná stáž v klinické farmacii – onkologie – úvodní
(termín a místo konání: 19.10.2016-21.10.2016, Praha)

Odborná stáž – Klinická angiologie
(termín a místo konání: 24.10.2016-27.10.2016, Praha)

Specializační odborná stáž – Technologie léčiv
(termín a místo konání: 25.10.2016, Praha)

Odborná stáž v zátěžové funkční diagnostice – ergometrie
(termín a místo konání: 31.10.2016-4.11.2016, Praha)

Specializační odborná stáž v oboru nukleární medicína
(termín a místo konání: 31.10.2016-25.11.2016)

Odborná stáž v jícnové echokardiografii
(termín a místo konání: 31.10.2016-11.11.2016, Praha)

Odborná stáž v echokardiografii
(termín a místo konání: 31.10.2016-24.11.2016, Praha)

Odborná stáž v jícnové echokardiografii
(termín a místo konání: 31.10.2016-11.11.2016, Praha)

Specializační odborná stáž – Imunologická diagnostika a terapie
(termín a místo konání: 31.10.2016-11.11.2016, Praha)

Specializační odborná stáž – Chirurgické obory
(termín a místo konání: 31.10.2016-4.11.2016, Praha)

Specializační odborná stáž v klinické logopedii
(termín a místo konání: 31.10.2016-4.11.2016, Praha)

Odborná stáž v dermatochirurgii
(termín a místo konání: 1.11.2016-3.11.2016, Praha)

Specializační odborná stáž v nefrologii
(termín a místo konání: 1.11.2016-31.12.2016, Praha)

Specializační kurz a stáž v revmatologii
(termín a místo konání: 1.11.2016-29.11.2016, Praha)

Specializační odborná stáž – Veřejné lékárenství
(termín a místo konání: 1.11.2016-2.11.2016, Praha)

Specializační odborná stáž – Veřejné lékárenství
(termín a místo konání: 2.11.2016-3.11.2016, Brno)

Odborná stáž – Regionální anestezie
(termín a místo konání: 7.11.2016-11.11.2016, Ústí nad Labem)

Odborná stáž v dětské chirurgii
(termín a místo konání: 7.11.2016-11.11.2016, Praha)

Odborná stáž – Bronchologie pro začátečníky
(termín a místo konání: 7.11.2016-2.12.2016)

Odborná stáž v přípravě parenterální výživy
(termín a místo konání: 7.11.2016-9.11.2016, Praha)

Specializační odborná stáž – Terapeutické monitorování léčiv
(termín a místo konání: 7.11.2016-8.11.2016, Praha)

Specializační odborná stáž v klinické laboratorní genetice
(termín a místo konání: 7.11.2016-11.11.2016, Praha)

Specializační odborná stáž v lékařské sexuologii
(termín a místo konání: 7.11.2016-2.12.2016, Praha)

Odborná stáž – Regionální anestezie
(termín a místo konání: 14.11.2016-25.11.2016, Ústí nad Labem)

Odborná stáž v zátěžové funkční diagnostice – spiroergometrie
(termín a místo konání: 14.11.2016-18.11.2016, Praha)

Odborná stáž v echokardiografii
(termín a místo konání: 14.11.2016-25.11.2016, Praha)

Odborná stáž – Endobronchiální ultrazvuk
(termín a místo konání: 16.11.2016-30.11.2016, Praha)

Odborná stáž – Anestezie v hrudní chirurgii
(termín a místo konání: 21.11.2016-25.11.2016, Praha)

Specializační odborná stáž v dětské onkologii
(termín a místo konání: 21.11.2016-2.12.2016, Praha)

Odborná stáž – Ultrasonografická diagnostika
(termín a místo konání: 21.11.2016, Praha)

Odborná stáž v nukleární medicíně pro nelékaře
(termín a místo konání: 21.11.2016-25.11.2016, Ostrava)

Odborná stáž – Duplexní sonografie cév
(termín a místo konání: 21.11.2016-2.12.2016, Ostrava)

Specializační odborná stáž na akreditovaném pracovišti klinické farmacie
(termín a místo konání: 21.11.2016-25.11.2016, Hradec Králové)

Odborná stáž – Dětská urologická ambulance z pohledu Guidelines ESPU/EAU
(termín a místo konání: 21.11.2016-22.11.2016, Praha)

Odborná stáž – Ultrasonografická diagnostika
(termín a místo konání: 23.11.2016, Praha)

Odborná stáž – Regionální anestezie
(termín a místo konání: 28.11.2016-9.12.2016, Ústí nad Labem)

Odborná stáž – Endoskopické techniky v gynekologii
(termín a místo konání: 1.12.2016, Praha)

Odborná stáž – Ultrasonografická diagnostika
(termín a místo konání: 5.12.2016, Praha)

Odborná stáž – Ultrasonografie břicha pro internisty
(termín a místo konání: 5.12.2016-16.12.2016, Praha)

Odborná stáž – Duplexní sonografie periferních cév
(termín a místo konání: 5.12.2016-9.12.2016, Praha)

Odborná stáž v dermatochirurgii
(termín a místo konání: 6.12.2016-8.12.2016, Praha)

Specializační odborná stáž v lékařské sexuologii
(termín a místo konání: 6.12.2016, Praha)

Odborná stáž – Ultrasonografická diagnostika
(termín a místo konání: 7.12.2016, Praha)

Odborná stáž – Klinická problematika dorostu
(termín a místo konání: 7.12.2016, Praha)

Odborná stáž – Duplexní sonografie cév
(termín a místo konání: 12.12.2016-16.12.2016, Ostrava)

Specializační odborná stáž na akreditovaném pracovišti klinické farmacie
(termín a místo konání: 12.12.2016-16.12.2016, Praha)

Odborná stáž – Ultrasonografická diagnostika
(termín a místo konání: 19.12.2016, Praha)

Odborná stáž – Základy UZ pro anesteziology a intenzivisty
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Ústí nad Labem)

Odborná stáž – Anestezie u dětí
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Praha)

Odborná stáž v kardiovaskulární anestezii
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Praha)

Odborná stáž v anestezii a intenzivní péči u nemocných po transplantaci orgánů
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Praha)

Specializační odborná stáž – Praktické postupy v léčbě chronické bolesti
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Praha)

Specializační odborná stáž – Biochemická analytika
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Hradec Králové)

Odborná stáž v hygieně obecné a komunální
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Praha)

Odborná stáž v hygieně dětí a dorostu
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Praha)

Odborná stáž v hygieně výživy
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Praha)

Specializační odborná stáž v plastické chirurgii
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Praha)

Odborná stáž v chirurgii ruky
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Vysoké nad Jizerou)

Odborná stáž v echokardiografii
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Praha)

Specializační odborná stáž – Dětská neurologie
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Praha)

Odborná stáž – Artroskopie
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Praha)

Odborná stáž – Dětská ortopedie
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Praha)

Odborná stáž – Nádory pohybového aparátu, diagnostika, léčba, dispenzarizace
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Praha)

Odborná stáž – Aloplastika velkých kloubů
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Praha)

Odborná stáž – Pokroky ve spondylochirurgii
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Praha)

Specializační odborná stáž – Trendy v traumatologii pohybového ústrojí
(termín a místo konání: termín dle dohody se školitelem, Praha)