Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Víte, že...

Víte, že IPVZ zpracovává pro ministerstvo zdravotnictví agendu rezidenčních míst? 

Agenda rezidenčních míst je dotační program Ministerstva zdravotnictví ČR, který je zaměřen na podporu specializačního vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků ve vybraných oborech a v základních kmenech (u lékařů).

Finanční podpora je poskytována absolventům lékařských fakult pro následné postgraduální studium (specializační vzdělávání) po celou dobu nebo jen na určitou část, lékařům, kteří nemají specializovanou způsobilost, lékařům v základních kmenech základních oborů, absolventům kvalifikačního studia pro následné celoživotní vzdělávání, nelékařským zdravotnickým pracovníkům po celou dobu nebo jen na určitou část. Dotaci ze státního rozpočtu přiděluje Ministerstvo zdravotnictví ČR účelově zdravotnickému zařízení na úhradu části nákladů spojených se specializačním vzděláváním. Vybraná zdravotnická zařízení následně na přidělená rezidenční místa vypisují výběrová řízení, do kterých se mohou zájemci hlásit. Institut postgraduálního vzdělávání společně s Ministerstvem zdravotnictví ČR zajišťuje administraci tohoto dotačního programu.

Pokud jste lékař nebo nelékařský zdravotnický pracovník, který má zájem o dotační program Rezidenční místa, sledujte výběrová řízení zdravotnických zařízení.

Pokud jste pracovníkem zdravotnického zařízení, který má na starosti problematiku dotačního programu Rezidenční místa, na tomto odkazu najdete časté problémy při vyplňování žádostí o rezidenční místo a aktuální informace https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/ziskavani-specializace/rezidencni-mista. Dle zájmu v této problematice pořádá IPVZ školení. V případě Vašeho zájmu sledujte naše stránky s nabídkou našich vzdělávacích akcí.