Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Víte, že...

Víte, že v IPVZ je zaměstnáno 48 profesorů a 26 docentů?

Již více než šedesát let Institut organizuje jak specializační, tak i celoživotní vzdělávání lékařů, farmaceutů, stomatologů a nelékařských zdravotnických pracovníků. V roce 2015 zajišťoval vzdělávání pro cca 18 000 účastníků ročně a atestační nebo závěrečné zkoušky v 50 nástavbových oborech (certifikovaných kurzech), v 7 základních oborech (praktické lékařství a obory farmaceutické) a ve 14 nelékařských oborech

Zásadní výhodou Institutu je jeho široký odborný záběr, protože si stále udržuje vzdělávací kapacity ve všech 96 medicínských oborech a tak dokáže na základě smluv s většinou zdravotnických zařízení v České republice nabízet medicínské vzdělávání „pod jednou střechou“.

Nadále se zvyšuje vědecká kvalifikace pedagogických pracovníků Institutu. Ke konci roku 2015 bylo zaměstnáno v Institutu 48 profesorů, 26 docentů, 20 zaměstnanců s hodností DrSc., 49 zaměstnanců s hodností CSc., titul Ph.D. získalo 28 zaměstnanců a titul MBA 8 zaměstnanců.