Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Víte, že...

VE 2. POLOLETÍ ROKU 2016 POŘÁDÁ IPVZ VÍCE NEŽ 700 VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ?

Již více než šedesát let Institut organizuje jak specializační, tak i celoživotní vzdělávání lékařů, farmaceutů, stomatologů a nelékařských zdravotnických pracovníků. V současné době zajišťuje vzdělávání pro cca 18 000 účastníků ročně a atestační nebo závěrečné zkoušky v 50 nástavbových oborech (certifikovaných kurzech), v 7 základních oborech (praktické lékařství a obory farmaceutické) a ve 14 nelékařských oborech.

Významnou roli sehrává Institut v celoživotním vzdělávání, kde formou kurzů, seminářů, workshopů a odborných stáží zajišťuje vzdělávání pro cca 10 000 účastníků ročně, a je tak největším poskytovatelem tohoto vzdělávání v ČR.

Ve druhém pololetí 2016 IPVZ pořádá 378 kurzů (141 kurzů specializační vzdělávání, 237 kurzů celoživotní vzdělávání) a 344 stáží (138 stáží ve specializačním vzdělávání, 206 akcí v celoživotním vzdělávání).