Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Konference na téma Vzdělávání ve zdravotnictví

Dne 28.11.2016 proběhla v Hotelu ILF celodenní odborná konference na téma Vzdělávání ve zdravotnictví.

Konferenci zahájil MUDr. Ivo Jokl, náměstek ředitele pro pedagogiku, který zmínil aktuální informace z IPVZ. V následující přednášce Mgr. Lenka Hladíková z MZČR představila aktuální legislativní změny ve vzdělávání nelékařů, novelu zákona č. 96/2004 Sb.

Ing. Iva Urbancová detailně probrala informace týkající se agendy rezidenčních míst. Mgr. Pavla Povolná, Ph.D. z Katedry nelékařských povolání IPVZ prezentovala vzdělávání nelékařů, související právní předpisy, jejich aplikaci v praxi a zmínila i jednotlivé kurzy katedry. Na závěr dopoledního bloku představila Mgr. Kateřina Hájková, MBA činnost Oddělení vědeckých informací IPVZ, které zajišťuje odborné informační a knihovnické služby a zázemí pro účastníky vzdělávacích kurzů.

Odpolední blok zahájil JUDr. Jiří Richter, náměstek ředitele pro ekonomiku, novinkami v oblasti fakturování vzdělávacích akcí IPVZ. Dále přednesla PhDr. Eva Morávková, vedoucí Studijního oddělení IPVZ- Budějovická, organizační připomínky k přihlašování účastníků na vzdělávací akce IPVZ. V následující přednášce Mgr. Zbyněk Podhrázký, ředitel Odboru vědy a lékařských povolání MZČR, detailně probral aktuální legislativní změny ve vzdělávání lékařů, novelu zákona č. 95/2004 Sb.

Konferenci ukončil MUDr. Ivo Jokl závěrečným zhodnocením.