Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace ke změně bankovního účtu

Vážení klienti IPVZ, vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás informovat o změně,  která souvisí s novelou zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (konkrétně Čl. II odst. 1 zákona č. 128/2016 Sb.), která zavádí povinnost i pro státní příspěvkové organizace,a to do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona  zřídit účty u ČNB a převést na ně peněžní prostředky dosud vedené u Komerční banky, a.s.. K přechodu na nové účty dojde k 1. 9. 2016. Prosím věnujte zvýšenou pozornost, aby na všech formulářích bylo uváděno správné číslo účtu.

Nové číslo účtu IPVZ: 19535101/0710  (zde je změna jen v kódu banky)

číslo účtu ve formátu IBAN: CZ3807100000000019535101

BIC (SWIFT): CNBACZPPXXX.

Účet bude sloužit pro příjem plateb ( např. faktury za námi pořádané  kurzy, školení a semináře, ubytování ), pro úhrady plateb (např. faktury za přijaté zboží, potraviny a služby), dále pro příjem plateb v hotovosti (např. tržby Hotelu ILF), úhrady prostřednictvím platebních karet (např. na Hotelu ILF) a pro výběry v hotovosti do pokladny a na mzdy.

Dále bude mít IPVZ pro potřeby FKSP účet 107-19535101/0710 (opět změna v kódu banky).

JUDr. Jiří Richter

Náměstek pro ekonomiku