Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Individuální vzdělávací projekty IPVZ

Závěry z realizace a průběhu projektů.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) na konci roku 2015 ukončil realizaci tří individuálních projektů s názvem Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků. Projekty byly financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků I.

Registrační číslo projektu CZ.1.04/1.1.00/D300004

Projekt byl koncipován do 3 oblastí vzdělávání:

  • ATLS (Advanced trauma life support kurz) - proběhlo 13 běhů kurzů ATLS
  • E-learning (elektronické vzdělávání) – bylo vytvořeno a realizováno 17 e-kurzů
  • Odborné výukové texty - bylo vytvořeno 15 odborných výukových textů

Celkem se stalo úspěšnými absolventy v rámci vzdělávacích aktivit 779 lékařů a nelékařů.

Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků II.

Registrační číslo projektu CZ.1.04/1.1.00/D300006

  • Projekt byl rozdělen do 6 aktivit se zaměřením na chirurgické, interní a diagnostické obory, dále na oblast veřejného zdraví a dětského lékařství.
  • Celkem bylo realizováno 277 vzdělávacích akcí a bylo proškoleno 5737 úspěšných absolventů.

Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků III.

Registrační číslo projektu CZ.1.04/1.1.00/D300005

Projet byl koncipován do 2 oblastí vzdělávání:

  • Vzdělávání všeobecných praktických lékařů – proběhlo 10 vzdělávacích akcí a bylo vytvořeno 5 odborných výukových textů
  • Vzdělávání v oblasti vzácných onemocnění – proběhly 4 vzdělávací akce

Celkem se stalo úspěšnými absolventy v rámci vzdělávacích aktivit 315 lékařů.

Projekty byly zaměřeny na vzdělávání zdravotníků dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v platném znění.

Projekty byly určeny pro účastníky, kteří měli po dobu trvání vzdělávací aktivity uzavřenou pracovní smlouvu s většinovým úvazkem mimo Hl. m. Prahu (více jak 50 % z celkového pracovního úvazku).