Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Akreditovaný kvalifikační kurz Odborné zdravotnické laboratorní metody

Akreditovaný kvalifikační kurz Odborné zdravotnické laboratorní metody

20.2.2017 bude zahájen AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody. Vyplněnou přihlášku je nutné doručit na IPVZ do 17.1.2017. K přihlášce doložte úředně ověřené kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a zašlete na adresu: IPVZ, studijní oddělení k rukám Pavly Pecákové, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

Vzdělávací program AKK odborné zdravotnické laboratorní metody naleznete https://www.ipvz.cz/nelekarsti-zdravotnicti-pracovnici/vzdelavaci-programy/akreditovane-kvalifikacni-kurzy. Termíny jednotlivých modulů AKK jsou vypisovány pod Katedrou klinické biochemie, která je garantem kurzu viz https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicka-biochemie/kontakty-pracoviste

Komise složená ze zástupců jednotlivých oborů zastoupených v  AKK posuzuje  přihlášky zájemců z hlediska splnění vstupního požadavku – absolvování magisterského/inženýrského studijního oboru přírodovědného zaměření. Po zasedání komise (leden) bude každý uchazeč  o přijetí do kurzu informován e-mailem.

V případě dotazů kontaktujte Pavlu Pecákovou (e-mail: pecakova@ipvz.cz, tel.: 271 019 248).

Přihláška na AKK