Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Zpráva o průběhu výzkumu Lékaři ČR 2014

Výzkum názorů a postojů lékařů České republiky k otázkám zdravotnictví a k problematice zdraví má charakter omnibusu a je prováděn pravidelně od roku 1995. Jeho předmětem jsou 2 základní okruhy otázek:

  • problematika zdravotnictví v České republice, názory na jeho vývoj a současný stav;
  • specifické otázky týkající se výkonu léčebné a preventivní péče ve vztahu k lidskému zdraví.

Podrobnější informace o průběhu výzkumu naleznete v níže uvedeném soboru.

Soubor(y) ke stažení

Zpráva o průběhu výzkumu Lékaři ČR 2014