Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Workshop s mezinárodní účastí

Ve dnech 9.  a 10. 4.2015 proběhl v prostorách pražského Hotelu ILF Workshop s mezinárodní účastí s názvem „Nové možnosti a pokroky laparoskopie při řešení malignit urotraktu – nástup 3D laparoskopie“. Záměrem akce bylo informovat účastníky o možnostech a novinkách laparoskopických operačních technik při řešení onemocnění močových cest, včetně nově dostupných možností 3D laparoskopií. 

Workshop zahájil přednosta kliniky, proděkan 1. LF UK Praha, a vedoucí katedry urologie IPVZ prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. V následném vystoupení MUDr. Petr Macek, Ph.D., FEBU informoval přítomné o nových možnostech při laparoskopických operacích ledvin. O přínosech a zkušenostech s 3D laparoskopií hovořil MUDr. Michael Pešl, FEBU. Laparoskopickou radikální prostatektomii a vývoj jejích technik prezentoval MUDr. Květoslav Novák, FEBU. Přednáška s názvem Laparoscopic rental tumor cryoablation zahraničního hosta Dr. Erica Barreta Ph.D. byla pro účastníky velmi inspirativní. První den akce byl zakončen přednáškami MUDr. Josefa Sedláčka, FEBU, FEAPU (Laparoskopie v dětské urologii) a MUDr. Petra Macka, Ph.D. FEBU (Rekonstrukční laparoskopické výkony na dolních močových cestách).

V pátečním programu byl zařazen on-line přenos operace z operačního sálu Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze. Účastníci mohli v reálném čase sledovat zahraničního operatéra Dr. Erica Barreta Ph.D. (Institut Montsouris, Paříž, Francie) při laparoskopické resekce ledvin. Obraz přenosu operace byl přenášen ve vysokém rozlišení (FULL HD) s možností pokládat dotazy směrem na operační sál a interaktivně tak reagovat na vývoj operace.

Fotografie: IPVZ, Pozitiv s.r.o.