Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Výběrové řízení na vedoucí (ho) pedagogického pracoviště nefrologie

Příjem přihlášek byl ukončen.

Ředitel  Institutu  postgraduálního  vzdělávání  ve zdravotnictví vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí(ho) pedagogického pracoviště (subkatedry) nefrologie IPVZ. Kvalifikační předpoklady: specializovaná způsobilost v oboru nefrologie, minimálně 10 let praxe v oboru, pedagogická praxe v postgraduálním vzdělávání, osobní a profesionální předpoklady pro řízení pedagogického pracoviště, morální bezúhonnost.

Přihlášky doložené  osobním a profesním životopisem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci, přehledem o dosažené praxi, přehledem o vědecké a publikační činnosti, kopií „Osvědčení“ podle § 9 zákona č. 451/1991 Sb., výpisem z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, prohlášením o souhlasu s použitím osobních údajů podle zákona č 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 3 týdnů po zveřejnění inzerátu (zveřejněno 12.10.2015) na adresu: Personální a mzdové oddělení IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10.