Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


AKK Výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků

19.10.2015 bude zahájen AKK Výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků. Vyplněnou přihlášku zašlete do 2.10.2015  spolu s úředně ověřenou kopií diplomu  a úředně ověřenou kopií vysvědčením o státní zkoušce nebo dodatkem k diplomu na adresu: IPVZ, studijní oddělení, k rukám Pavly Pecákové, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

Vzdělávací program AKK Výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků naleznete na adrese https://www.ipvz.cz/nelekarsti-zdravotnicti-pracovnici/vzdelavaci-programy/akreditovane-kvalifikacni-kurzy.

Přihlášky zájemců posuzuje z hlediska splnění vstupního požadavku garant kurzu. O přijetí do kurzu budete informováni e-mailem.

V případě dotazů kontaktujte Pavlu Pecákovou (e-mail: pecakova@ipvz.cz, tel.: 271 019 248).

Soubor(y) ke stažení