Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Akreditovaný kvalifikační kurz Odborné zdravotnické laboratorní metody

15.9.2014 bude zahájen akreditovaný kvalifikační kurz Odborné zdravotnické laboratorní metody. Vyplněnou přihlášku zašlete do 18.8.2014 spolu s úředně ověřeným diplomem a vysvědčením o státní zkoušce nebo dodatkem k diplomu na adresu: IPVZ, studijní odd.- k rukám Pavly Pecákové, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

Vzdělávací program AKK odborné zdravotnické laboratorní metody naleznete www.ipvz.cz - Nelékařské profese-Vzdělávací programy pro nelékařské profese – AKK. Termíny jednotlivých modulů AKK jsou vypisovány pod Katedrou klinické biochemie, která je garantem kurzu.

Komise složená ze zástupců jednotlivých oborů zastoupených v AKK posuzuje přihlášky zájemců z hlediska splnění vstupního požadavku - absolvování magisterského/inženýrského studijního oboru přírodovědného zaměření. Po zasedání komise (srpen) budete o přijetí do kurzu informováni e-mailem.

V případě dotazů kontaktujte Pavlu Pecákovou (e-mail: pecakova@ipvz.cz, tel.: 271 019 248).

Soubor(y) ke stažení

AKK - přihláška