Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Bezplatné vzdělávání zdravotníků končí

Více než 51 000 zdravotníků prošlo vzdělávacími aktivitami v rámci individuálních projektů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), které financoval Evropský sociální fond (ESF). Z finančních prostředků určených na tento projekt bylo od jeho začátku v květnu 2010 do dubna 2013, kdy končí, čerpáno 512 milionů korun.

„Tento projekt je v tuzemsku zcela ojedinělý,“ sdělil ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví MUDr. Vladimír Pavelka. Umožnil lékařským i nelékařským pracovníkům za stanovených podmínek absolvovat řadu specifických akreditovaných kvalifikačních kurzů, odborných seminářů, certifikovaných kurzů, konferencí a workshopů. Díky těmto vzdělávacím aktivitám se účastníci zapojili do systému celoživotního vzdělávání zdravotníků a zároveň se seznámili s novými trendy v poskytování zdravotní péče.

„České zdravotnictví je ve srovnání s Evropou na vysoké úrovni. Snad žádná jiná oblast nevyžaduje takovou potřebu kontinuálního vzdělávání jako právě oblast zdravotnictví. Jsem velice rád, že díky prostředkům z Evropské unie dostali naši lékařští a nelékařští pracovníci příležitost dozvědět se o novinkách a trendech z různých oborů,“ uvedl ministr zdravotnictví Heger.

Významnou ukázkou realizovaných vzdělávacích aktivit byl například výjimečný kurz poskytování neodkladné první pomoci Advanced Trauma Life Support for Doctors (ATLS) licencovaný Americkou chirurgickou společností. Unikátně se také podařilo díky finančním prostředkům z fondů Evropské unie uspořádat konferenci neurorehabilitace, které se zúčastnily uznávané odborné zahraniční autority, nebo vzdělávací sympozium Plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie, na němž vystoupil například renomovaný chirurg doc. MUDr. Bohdan Pomahač. S velkým zájmem lékařů se setkaly e-learningové kurzy zabývající se problematikou práce všeobecných praktických lékařů a vybraných specifických oblastí - konkrétně pak kurzy k tématu kolorektálního karcinomu či kurz tropické a cestovní medicíny. Mezi nelékařskými pracovníky byl největší zájem zejména o kurz legislativy pro manažery, o ošetřovatelskou péči o dětského hemodialyzovaného pacienta nebo také o prevenci vertikálního přenosu HIV. „Již nyní je zřejmé, že počet úspěšných absolventů vzdělávacích akcí převýšil plánovaná čísla, a to současně se značnou finanční úsporou,“ uvedl MUDr. Pavelka. „Z finančních zdrojů jsme vyčerpali 512 miliónů oproti původně plánovaným 722 miliónům korun. I přes velké úspory se podařilo proškolit téměř dvojnásobek zdravotníků, než se počítalo v jeho začátcích,“ shrnuje MUDr. Pavelka.

V projektu „Vzdělávání lékařů“ kurzy úspěšně zvládlo 13 800 absolventů. V projektu „Vzdělávání nelékařů“ dosáhl počet úspěšných absolventů více než 37 700. „Vzdělávání zdravotníků zcela jistě zůstane i nadále jednou z priorit zdravotnického systému. Nekončí tak proto ani snahy využít možností evropských programů a finanční podpory i v budoucnosti,“ uzavřel MUDr. Pavelka.

O projektu

Vzdělávání lékařů bylo realizováno prostřednictvím individuálního projektu OP LZZ „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech“ (číslo projektu CZ.1.04/1.1.00/46.00002). Vzdělávání nelékařských pracovníků bylo realizování prostřednictvím individuálního projektu OP LZZ „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné profesní vzdělávání v manažerských dovednostech“ (číslo projektu CZ.1.04/1.1.00/46.00001). Oba jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR. Generálním dodavatelem obou projektů je Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze.

www.vzdelavani-zdravotniku.cz