Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Akreditovaný kvalifikační kurz Odborné zdravotnické laboratorní metody

21.2.2022  bude zahájen akreditovaný kvalifikační kurz Odborné zdravotnické laboratorní metody. Vyplněnou přihlášku zašlete do 1.2.2022 spolu s notářsky ověřeným diplomem a vysvědčením o státní zkoušce nebo dodatkem k diplomu na adresu: IPVZ, studijní odd.- k rukám Pavly Pecákové, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

Komise složená ze zástupců jednotlivých oborů zastoupených v AKK posuzuje přihlášky zájemců z hlediska splnění vstupního požadavku - absolvování magisterského studijního oboru přírodovědného zaměření. Po zasedání komise (únor) budete o přijetí do kurzu informováni e-mailem.

Vzdělávací program AKK odborné zdravotnické laboratorní metody naleznete https://www.ipvz.cz/nelekarsti-zdravotnicti-pracovnici/vzdelavaci-programy/akreditovane-kvalifikacni-kurzy. Termíny jednotlivých modulů AKK jsou vypisovány pod Katedrou klinické biochemie, která je garantem kurzu https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicka-biochemie/vzdelavaci-akce. V současné době jsou odborné moduly pro přihlášení uzavřeny (na webu zobrazeno jako obsazeno), přihlášení bude možné po schválení přihlášky.

V případě dotazů kontaktujte Pavlu Pecákovou (e-mail: pecakova@ipvz.cz, tel.: 271 019 248).

Soubor(y) ke stažení

Přihláška na AKK