Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Akreditovaný kvalifikační kurz Biomedicínské inženýrství a Biomedicínská technika

V lednu 2021 bude zahájen AKK  Biomedicínské inženýrství a AKK Biomedicínská technika, jehož absolventi získají odbornou způsobilost k výkonu povolání BMI/BMT. Vyplněnou přihlášku je nutné doručit na IPVZ do 31.12.2020. Zájemci o AKK BMI  doloží k přihlášce úředně ověřené kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu  inženýrského studia a prosté kopie diplomu a dodatku k diplomu bakalářského studia. Zájemci o  AKK BMT zasílají úředně ověřené kopie z bakalářského studia.   Přihlášku zašlete na adresu: IPVZ, studijní oddělení k rukám Pavly Pecákové, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

Vzdělávací program  AKK naleznete https://www.ipvz.cz/nelekarsti-zdravotnicti-pracovnici/vzdelavaci-programy/akreditovane-kvalifikacni-kurzy.

Termíny jednotlivých modulů AKK jsou vypisovány Katedrou klinického inženýrství https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicke-inzenyrstvi/vzdelavaci-akce. V současné době jsou odborné moduly pro přihlášení uzavřeny (na webu zobrazeno jako OBSAZENO), přihlášení bude možné  v lednu 2021.

Rozsah stáže (10 ev.5 dní) na akreditovaném pracovišti bude stanoven vedoucím kurzu dle dosavadní praxe účastníka.

O přijetí do kurzu budete informováni e-mailem.

V případě dotazů kontaktujte Pavlu Pecákovou (e-mail: pecakova@ipvz.cz, tel.: 271 019 248).

Soubor(y) ke stažení