Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Platba za atestační zkoušku

Výše úhrad za zkoušky (dle Nařízení vlády č. 184/2009 Sb., novelizováno Nařízením vlády č. 225/2011 Sb.)

Atestační zkoušky lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a nelékařských povolání
Poplatek za teoretickou a praktickou část zkoušky můžete uhradit současně za obě zkoušky.

Teoretická část 250,- Kč
Praktická část 250,- Kč

První opakování zkoušky
Teoretická část 2 000,- Kč
Praktická část 1 500,- Kč

Druhé opakování zkoušky
Teoretická část 3 000,- Kč
Praktická část 2 000,- Kč

Omluví-li se uchazeč, může se přihlásit k atestační zkoušce v nejbližším následujícím termínu, pokud je to z organizačních důvodů možné. Při řádné omluvě se poplatek nevrací, ale přenechává se na další termín.

Při neúspěšně vykonané zkoušce se poplatek nevrací a uchazeč má možnost se zúčastnit dalšího opakování zkoušky, ovšem s navýšeným poplatkem (viz Výše úhrad).

Obecně se poplatky za zkoušku nevrací, pouze v ojedinělých případech
(např. zaplatí-li uchazeč vyšší částku, než která mu byla v pozvánce určena).

Transakce a vystavování daňových dokladů vyřizuje ekonomické oddělení IPVZ
paní Jana Krásová
Tel.: 271 019 286
E-mail: krasova@ipvz.cz