Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody

30.1.2023 bude zahájen akreditovaný kvalifikační kurz Odborné zdravotnické laboratorní metody. Vyplněnou přihlášku spolu s úředně ověřenou kopií diplomu a vysvědčením o státní zkoušce nebo dodatkem k diplomu zašlete do 16.1.2023 na adresu: IPVZ, studijní odd., k rukám Pavly Pecákové, Ruská 85, Praha 10, 100 05.

Doručené přihlášky posuzuje z hlediska splnění vstupního požadavku – absolvování magisterského studijního oboru přírodovědného zaměření – odborná komise, která je složena  ze zástupců jednotlivých oborů zastoupených v AKK. Po zasedání komise (leden 2023) budete o přijetí do kurzu informováni e-mailem.

Vzdělávací program, který specifikuje rozsah a obsah výuky AKK odborné zdravotnické laboratorní metody, naleznete na https://www.ipvz.cz/nelekarsti-zdravotnicti-pracovnici/vzdelavaci-programy/akreditovane-kvalifikacni-kurzy. Termíny jednotlivých modulů AKK jsou vypisovány pod Katedrou klinické biochemie, která je garantem kurzu,  https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicka-biochemie/vzdelavaci-akce. V současné době jsou odborné moduly pro přihlášení uzavřeny, přihlášení bude možné až po schválení přihlášky komisí. Ale již nyní se můžete přihlásit na kurz Neodkladné první pomoci pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/urgentni-medicina/vzdelavaci-akce a kurz Základy zdravotnické legislativy pro nelékařská zdravotnická povolání https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/skola-verejneho-zdravotnictvi/vzdelavaci-akce.

V případě dotazů kontaktujte Pavlu Pecákovou (e-mail: pecakova@ipvz.cz, tel.: 271 019 248).

Soubor(y) ke stažení

Přihláška na AKK