Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


AKK Laboratorní metody v asistované reprodukci

30.1.2023 bude zahájen AKK Laboratorní metody v asistované reprodukci. Vyplněnou přihlášku je nutné doručit na IPVZ do 20.1.2023. K přihlášce doložte úředně ověřené kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a zašlete na adresu: IPVZ, studijní oddělení k rukám Pavly Pecákové, Ruská 85, 100 05 Praha 10.

Vzdělávací program AKK odborné zdravotnické laboratorní metody naleznete https://www.ipvz.cz/nelekarsti-zdravotnicti-pracovnici/vzdelavaci-programy/akreditovane-kvalifikacni-kurzy. Termíny jednotlivých modulů AKK jsou vypisovány pod Subkatedrou klinické embryologie  https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicka-embryologie/vzdelavaci-akce.

V současné době jsou odborné moduly pro přihlášení uzavřeny, přihlášení bude možné až po schválení přihlášky.

 O přijetí do kurzu budete informováni emailem.

V případě dotazů kontaktujte Pavlu Pecákovou (e-mail: pecakova@ipvz.cz, tel.: 271 019 248).