Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Národní institut kvality a excelence ve zdravotnictví (NIKEZ) pořádá konferenci

Národní institut kvality a excelence ve zdravotnictví (NIKEZ) pořádá 16.–17. 10. 2023 v pražském hotelu Don Giovanni za účasti zahraničních expertů konferenci zabývající se funkčností a kvalitou zdravotnického systému.  

Konkrétně se zabývá systémovými řešeními pro zvyšování kvality českého zdravotnictví, například v oblastech tvorby doporučených postupů, operativních doporučení a hodnocení výsledků, obsáhne hlášení nežádoucích událostí, hodnocení kvality péče, sběr dat a statistiku, ekonomické otázky a představí informace, materiály a nástroje pro pacienty a další příjemce zdravotnické péče. 

IPVZ reprezentuje hned v prvním zahajujícím bloku ředitelka Irena Maříková. 

V úterý 17. 10. pak na konferenci vystoupí náměstek ředitelky IPVZ pro IT a digitalizaci Daniel Rovný, a to na téma analýzy současného systému vzdělávání a výhledu do budoucna.