Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Termíny testů (základní kmen / společný základ)

Jak se hlásit?

Uchazeči, kteří splňují požadavky základního kmene, se přihlásí je-li podmínkou do povinného kurzu (viz Přehled vzdělávacích programů IPVZ), které organizuje příslušná katedra IPVZ a zašlou

  • Kopii stránek logbooku opatřenou jménem uchazeče (přehled absolvované praxe, seznam a počet výkonů, celkové hodnocení školitelem s podpisem a razítkem).
  • U oborů, které nemají logbook, se zašle hodnocení praxe školitelem v průkazu odbornosti společně s přihláškou do kurzu na Studijní oddělení Budějovická 15, 140 00 Praha 4. Termín testu bude uveden v pozvánce na kurz.

U oborů, kde není podmínkou kurz, zašlou uchazeči Přihlášku k závěrečnému testu k ukončení základního kmene na adresu prihlasky@ipvz.cz spolu s kopií stránek logbooku/průkazu odbornosti (viz výše), na adresu uvedenou na přihlášce.

Uchazeči, kteří se hlásí opakovaně k závěrečnému testu k ukončení základního kmene / společného základu, vyplní formulář „Přihláška k závěrečnému testu k ukončení společného základu“, a zašlou na adresu prihlasky@ipvz.cz.

Platba

  • je-li test součástí kurzu, platba za test je zahrnuta do účastnického poplatku
  •  vyžaduje-li se pouze test (bez absolvování kurzu), zaplatí uchazeč před zahájením testu částku 330,- Kč v pokladně IPVZ
  • Stejná částka platí i pro opakování testu.

Termíny

Anesteziologie

Termín testu pro ukončení Základního anesteziologického KMENE je 27.3.2015
Termín testu Anesteziologického ZÁKLADU je 24.4.2015

Lékárenství

Na testy společného farmaceutického základu se farmaceuti hlásí pomocí klientského systému IPVZ. Při neúspěšném pokusu je možnost opakování testu až za 3 měsíce. Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni se může ve stejném kmeni opakovat nejvýše 3x, nejdříve za 6 měsíců ode dne neúspěšně vykonané zkoušky, více informací zde. Event. dotazy budou zodpovězeny adrese: stara@ipvz.cz.

Radiologie a zobrazovaci metody

Test k ukončení společného základu/kmenu z radiologie a zobrazovacích metod – 30.11.2018. Koná se na IPVZ, Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4, 1 patro, učebna č. 8.

Vnitřní lékařství

Test k ukončení společného základu/kmenu z vnitřního lékařství: 29.04.2019  - 9:00 hod. - místo konání - Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4, 1. patro učebna č. 8

Informace o získání certifikátů základního kmene dle vyhl. č.361/2010 Sb. byly účastníkům kurzu "Novinky ve vnitřním lékařství" poslány e-mailem.

Na test se můžete hlásit přímo, účastníci Specializačního kurzu Základy vnitřního lékařství v Praze přímo na místě, účastníci mimopražského Specializačního kurzu Základy vnitřního lékařství u instruktorky studijního oddělení IPVZ na mailové adrese vavrova@ipvz.cz.

K absolvování testu z vnitřního lékařství je nezbytné:

  • Absolvování Specializačního kurzu Základy vnitřního lékařství (platnost 5 let).
  • Splněná praxe uvedená v logbooku a zkontrolovaná katedrou vnitřního lékařství IPVZ (v pozvánce na kurz budete vyzváni k zaslání kopie logbooku na katedru ke kontrole ). Součástí prokázání splněné praxe je i zápis průběhu stáží v Průkazu odbornosti (indexu), který je nutno se všemi zápisy o praxi předložit při testu.

Paralelně probíhají testy k oběma typům praxe: "KMEN" podle vyhlášky č. 185/2009 Sb a "ZÁKLAD" podle zákona č. 95/2004 Sb. Lékaři s praxí "KMEN" mají tedy test zahrnující základní znalosti z chirurgie, ARO, pediatrie, gynekologie a porodnictví úměrně rozsahu povinné praxe.