Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Rezidenční místa

Upozornění k dotačnímu programu rezidenční místa 2020

Dle výkladu Ministerstva zdravotnictví ČR k novele zákona 95/2004 Sb., upozorňujeme, že do výběrových řízení na rezidenční místa (včetně dotace na základní kmen) se mohou hlásit pouze lékaři, kteří byli zařazeni do základního oboru po 1.7.2017.

Novela zákona 95/2004 Sb., upravuje délku základního kmene a vzdělávacích programů (stav od 1.7.2017).

Proto současné nastavení podmínek čerpání dotace na rezidenční místa na základní kmen umožňuje čerpat dotace pouze na lékaře, kteří byli zařazení do základního oboru rovněž po 1.7.2017

Informace o rezidenčním řízení

Podrobné informace o rezidenčním řízení (metodika, termíny aj.) najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR https://www.mzcr.cz/category/veda-a-lekarska-povolani/rezidencni-mista-lekari/rezidencni-mista-2020/

Na základě letošních žádostí o rezidenční místa bychom chtěli upozornit na časté chyby, které se v žádostech opakují a mohou vést k vyloučení žádosti o rezidenční místo.

Vybrané problémy při vyplňování žádostí o rezidenční místo

  • Žádost o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo (dále jen „Žádost“) zveřejněná na stránkách ministerstva zdravotnictví musí být kompletně vyplněna a podepsána na místech k tomu určených.
  • Finanční plány, které jsou součástí Žádosti, jsou pouze předběžné a nemusí odpovídat následné skutečnosti po samotném výběru rezidenta. Celková částka ve finančním plánu však nesmí překročit maximální výši dotace pro daný obor!
  • Všechny důležité termíny a důležité dokumenty, které musí Žádost obsahovat, naleznete v Metodice na stránkách ministerstva zdravotnictví. Přiložené dokumenty musí být vždy kompletní.
  • Samotnou Žádost je nutné vypálit jako jeden soubor na CD a zaslat společně s Žádostí.
  • Před samotným zasláním obálky s Žádostí doporučujeme zkontrolovat samotnou Žádost i přikládané CD.
  • Obálka musí být řádně označena. 

Důrazně doporučujeme dodržovat Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo, která je volně ke stažení na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Kontakt

Zobrazit kontakty na pracovníky Oddělení rezidenčních míst.