Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Rezidenční místa

Informace o rezidenčním řízení

Podrobné informace o rezidenčním řízení (metodika, termíny aj.) najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR

http://www.mzcr.cz/Odbornik/Categories/615-rezidencni-mista.html 

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/rezidencni-mista-2016_3430_3.html

Na základě letošních žádostí o rezidenční místa bychom chtěli upozornit na časté chyby, které se v žádostech opakují a mohou vést k vyloučení žádosti o rezidenční místo.

Vybrané problémy při vyplňování žádostí o rezidenční místo

  • Žádost o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo (dále jen „Žádost“) zveřejněná na stránkách ministerstva zdravotnictví musí být kompletně vyplněna a podepsána na místech k tomu určených.
  • Finanční plány, které jsou součástí Žádosti, jsou pouze předběžné a nemusí odpovídat následné skutečnosti po samotném výběru rezidenta. Celková částka ve finančním plánu však nesmí překročit maximální výši dotace pro daný obor!
  • Všechny důležité termíny a důležité dokumenty, které musí Žádost obsahovat, naleznete v Metodice na stránkách ministerstva zdravotnictví. Přiložené dokumenty musí být vždy kompletní.
  • Samotnou Žádost je nutné vypálit jako jeden soubor na CD a zaslat společně s Žádostí.
  • Před samotným zasláním obálky s Žádostí doporučujeme zkontrolovat samotnou Žádost i přikládané CD.
  • Obálka musí být řádně označena. 

Důrazně doporučujeme dodržovat Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo, která je volně ke stažení na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Kontakt

Zobrazit kontakty na pracovníky Oddělení rezidenčních míst.