Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Nejčastější otázky týkající se vyhl. 185/2009 Sb.

Byl jsem zařazen do oboru endokrinologie a postupoval jsem ve specializačním vzdělávání podle vzdělávacího programu z roku 2005. Zařazení jsem 1.7.2009 změnil a nyní jsem zařazen podle vyhlášky č. 185/2009 Sb.,do oboru diabetologie a endokrinologie. Zjistil jsem, že náplň vzdělávacího programu oboru diabetologie a endokrinologie pro mě není ideální, a proto jsem se rozhodl znovu obnovit původní zařazení do oboru endokrinologie
a ukončit specializační vzdělávání podle dřívějších právních předpisů.
Lze požádat Ministerstvo zdravotnictví o zařazení zpět do oboru endokrinologie/2005?

Ano, dne 16.4.2010 byla schválena, možnost přestoupit zpět do oboru specializačního vzdělávání, do kterého byl lékař zubní lékař nebo farmaceut původně zařazen k datu 30.6.2009. Můžete tedy specializační vzdělávání ukončit podle příslušného vzdělávacího programu dle dřívějších právních předpisů.
O přeřazení zpět do původního oboru je nutné požádat Ministerstvo zdravotnictví podáním žádosti na www.mzcr.cz do 31.8.2010.

Jaký je smysl zavedení základních kmenů ve vyhlášce č.185/2009 Sb?

Z důvodové zprávy k vyhlášce č. 185/2009 Sb., kterou byly zavedeny základní kmeny, jasně vyplývá úmysl zákonodárce, totiž že cílem zavedení základních kmenů, které jsou součástí základních oborů, bylo zvýšení efektivity přípravy, získání základních zkušeností a dovedností průřezově v základních oborech pro začínající lékaře a umožnění bezproblémových průniků mezi obory (změna v rámci kmene) bez povinnosti začít specializovanou přípravu od počátku.
Uvedený záměr je navíc podpořen ustanovením § 5 vyhlášky č. 185/2009 Sb., který stanoví, že lékaři kteří podle dřívějších právních předpisů získali specializaci I. stupně a nezískali specializovanou způsobilost podle § 44 zákona č. 95/2004 Sb., splňují podmínky pro získání certifikátu o absolvování základního kmene v příslušném základním oboru. Z toho lze nepochybně vyvodit, že tyto podmínky splňují také lékaři, kteří specializovanou způsobilost již získali.

Získal jsem specializovanou způsobilost podle § 44 zákona č. 95/2004 Sb., Jednou z podmínek daných příslušným vzdělávacím programem je i absolvování základního kmene. Musím si tento kmen doplnit pokud se budu chtít zařadit do základního oboru podle vyhlášky č. 185/2009 Sb.?

Podle ustanovení § 5 vyhlášky č. 185/2009 Sb., který stanoví, že lékaři kteří podle dřívějších právních předpisů získali specializaci I. stupně a nezískali specializovanou způsobilost podle § 44 zákona č. 95/2004 Sb., splňují podmínky pro získání certifikátu o absolvování základního kmene v příslušném základním oboru. Z toho lze nepochybně vyvodit, že tyto podmínky splňují také lékaři, kteří specializovanou způsobilost již získali. Požadavek získat znovu základní znalosti a dovednosti v základních lékařských obrech u lékaře, který již získal specializovanou způsobilost, by tedy byl proti záměru zákonodárce.