Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Kurz mezikulturní komunikace

Projekt Cross-kultural training neboli mezikulturní komunikace odstartoval v pondělí 23. 10. 2023 prvním prezenčním školením ve FN Motol. Kurz vedou PhDr. Miroslav Barták, Ph.D., vedoucí Centra veřejného zdraví, Mgr. Benjamin Petruželka, Ph.D., vědecký pracovník a pedagog z 1. LF UK a interkulturní pracovnice Ing. Viktoriia Lytvynenko. 

Celý kurz je zaměřen na vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti mezikulturní komunikace a skládá se dvou částí - teoretické a praktické. Během školení byl kladen důraz na multikulturní aspekty komunikace mezi pacientem-cizincem a zdravotnickými pracovníky v centrech primární péče. Kurz pořádá Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví spolu s Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů za finanční podpory fondu UNICEF. 

Více informací přímo o obsahu kurzu a volných termínech včetně možnosti přihlášení získáte na webu IPVZ:  

https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/60416-kurz-mezikulturni-komunikace-14