Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o realizaci e-learningu

Od září 2022 provoz e-kurzů přechází výhradně pod hlavičku IPVZ. Cílem tohoto převodu je zjednodušení administrativního procesu, který je s provozem e-kurzů spojen.

Akce budou od září 2022 probíhat ve dvou režimech. Prvním způsobem jsou akce administrovány automaticky ze systému počínaje zařazením studenta do e-kurzu až po vyhodnocení e-testu a zaslání potvrzení o absolvování. Pokud se zájemce o studium e-kurzu přihlásí na vybraný e-kurz, systém jej automaticky do e-kurzu zařadí a zašle mu pozvánku s platebními údaji. Jakmile se platba připíše na účet IPVZ, účastník obdrží instrukce ke studiu e-kurzu. Pokud nebude stanoveno jinak, na studium e-kurzu má účastník 1 měsíc. Ve stanoveném čase musí student úspěšně vyplnit závěrečný e-test, aby mohl obratem obdržet potvrzení o absolvování.

Účastník, který se přihlásí na akci v rámci druhého režimu, bude zařazen na akci instruktorkou, která mu ze studijního systému zašle pozvánku s platebními údaji. Instruktorka den před zahájením daného běhu zašle všem účastníkům s uhrazenou přihláškou pokyny ke studiu e-kurzu. I když běh e-kurzu již započne, jednotlivé přihlášky budou průběžně kontrolovány.

Termín běhu vybraného e-kurzu je pevně stanoven vypsaným tematickým plánem v daném období. U každého e-kurzu je důležité přečíst si podmínky pro úspěšné absolvování e-kurzu. Pokud je v podmínkách pro úspěšné absolvování uveden e-test, je nutné jej ve stanoveném čase úspěšně absolvovat, aby instruktorka mohla studentovi zaslat potvrzení o absolvování po skončení běhu e-kurzu.

Po úspěšném absolvování e-kurzu včetně e-testu získáte Potvrzení o účasti na e-kurzu, které Vám bude zasláno elektronickou cestou po skončení e-kurzu.