Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


HFNO terapie a umělá plicní ventilace

Pro velký zájem jsme do konce roku připravili ještě jeden termín zajímavého kurzu Použití HFNO terapie v klinické praxi a optimální zvlhčování dýchacích cest během UPV, který proběhne 14. 11. 2023 a je určen primárně pro nelékařské zdravotnické profese. 

Kurz je zaměřen na HFNO terapie včetně využití terapie na ventilátorech pro všechny, kteří chtějí rozšířit znalosti High flow a související problematiky. Kurz bude veden interaktivním způsobem s maximálním zapojením všech absolventů včetně praktických ukázek různých technik, postupů a kazuistik.

Kurz proběhne 14. 11. 2023 v Praze, v Hotelu ILF.

Více informací přímo o obsahu kurzu včetně možnosti přihlášení získáte na webu IPVZ: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/60612-kurz-pouziti-hfno-terapie-v-klinicke-praxi-a-optimalni-zvlhcovani-dychacich-cest-behem-upv