Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Domácí násilí je neakceptovatelné

Domácí násilí je neakceptovatelné a nepřípustné. K domácímu násilí nesmí docházet. Přesto jsou jedinci, kteří si to neuvědomují. Společnost má povinnost obětem pomáhat všemi prostředky.

Proto jsme připravili 3 mimořádné online přednášky odborníků s bohatou reálnou praxí. Webcast s názvem Domácí násilí je určen nejen pro praktické lékaře, všeobecné sestry, psychiatrické sestry, zdravotnické pracovníky ale i pro ostatní zájemce o danou problematiku. 

Webcast zahrnuje přednášky, týkající se genderově podmíněného a domácího násilí pro lékařské i nelékařské profese. Přednášky jsou zaměřeny na prevenci sekundární viktimizace obětí domácího násilí a genderově podmíněného násilí a informování o dostupné pomoci z hlediska právního, sociálního a doplněné úhlem pohledu policejní psycholožky. Téma obsáhne i zohlednění specifických potřeb zranitelných skupin obyvatel. 

Lektorkami webcastu jsou: 

  • doc. PhDr. Ludmila ČÍRTKOVÁ, CSc. - Forenzní psycholožka a soudní znalkyně, která jako policejní psycholožka spolupracuje na objasňování a vyšetřování závažné trestné činnosti. 
  • JUDr. Lucie HRDÁ - Elitní advokátka specializující se na rodinné právo, sexualizované a domácí násilí a stalking. 
  • Mgr. Jaroslava CHALOUPKOVÁ – Terapeutka a ředitelka centra ACORUS, které nabízí komplexní pomoc osobám ohroženým domácím násilím. 

Na webcast se můžete přihlásit až do 31. 12. 2023 přímo na webu IPVZ: 
https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/60551-webcast-domaci-nasili