Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Blíží se konference NIKEZ

Národní institut kvality a excelence ve zdravotnictví (NIKEZ) pořádá ve dnech 16.–17. 10. 2023 v Praze v hotelu Don Giovanni konferenci s mezinárodní účastí přednášejících.   

Konference představí nově vzniklé národní těleso NIKEZ a jeho agendy. Je vhodná pro všechny zainteresované strany, které zajímá funkčnost a kvalita zdravotnického systému, zejména pro pracovníky ve zdravotnictví a pro zástupce a členy pacientských organizací, odborných společností a profesních komor.  

Hlavními tématy budou systémová řešení pro zvyšování kvality českého zdravotnictví, konkrétně v oblastech tvorby doporučených postupů, operativních doporučení a hodnocení výsledků, obsáhne hlášení nežádoucích událostí, hodnocení kvality péče, sběr dat a statistiku, ekonomické otázky a představí informace, materiály a nástroje pro pacienty a další příjemce zdravotnické péče.  

Účast na konferenci je zdarma.  

Registrace je možná do 10. 10. zde.

Soubor(y) ke stažení