IPVZ

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Přihlášení do klientského systému

Registrace
Zapomenuté heslo

Jak se přihlásit
na vzdělávací akci?

Chcete se přihlásit na vzdělávací akci IPVZ a nevíte jak na to? Nevíte jak si najít vzdělávací akci, která Vás zajímá?

Prohlédněte si našeho průvodce..


Uznávání dříve absolvované praxe lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

1. Uznávání získané specializace / společného základu / základního kmene

V zásadě platí, že atestace I. stupně v příslušném oboru je považována (bez ohledu
na rozsah a obsah praxe) jednak za ukončený společný základ (ve všech 6 společných základech za předpokladu splnění celkové doby přípravy), jednak za základní kmen
(ve všech 10 kmenech) umožňující získání certifikátu o ukončení základního kmene.
Absolvovaný společný základ (VP z roku 2005 ukončený po 31.12. 2009) není ekvivalentem k základnímu kmeni (VP 2009). Odpovídající praxi lze však uznat po podání žádosti podle § 5 odst. 8 písm. a), zbývající praxi podle níže uvedených přehledů lze v souladu s příslušným vzdělávacím programem doplnit a po předložení splněné praxe pro příslušný základní kmen požádat
o ukončení základního kmene a vydání certifikátu. Povinnost vykonat test k ukončení základního kmene nevyplývá ze zákonných ustanovení, ale pouze ze vzdělávacího programu.

opatření účinné do 31.8.2010

Lékařům, zubním lékařům a farmaceutům kteří byli původně zařazeni do oboru podle dřívějších právních předpisů a požádali o změnu zařazení po 1.7.2009,
do jiného oboru specializace podle vyhlášky č. 185/2009 Sb., byla dne 16.4.2010 schválena možnost přestoupit zpět do původního oboru specializačního vzdělávání.

Lékařům, zubním lékařům a farmaceutům, kteří byli původně zařazeni do oboru podle dřívějších právních předpisů a požádali o změnu vzdělávacího programu po 1.7.2009 v rámci stejného specializačního oboru podle vyhlášky 185/2009 Sb. Byla dne 16.4.2010 schválena možnost přestoupit zpět do specializačního vzdělávání podle původního vzdělávacího programu.

Lékařům, kteří úspěšně ukončili společný základ do 31.12.2009 podle vzdělávacího programu z roku 2005. Je společný základ uznán, v rámci splnění podmínek základního kmene v rozsahu stanoveným příslušným vzdělávacím programem 2009/2010 v daném oboru.

Lékaři mohou podávat žádosti k provedení uvedených změn do 31.8.2010
Formuláře žádostí nutné k provedení uvedených změn jsou ke stažení na www.mzcr.cz

Lékař, který získal specializovanou způsobilost dle zákona č. 95/2004 Sb. nebo specializaci II. stupně podle dřívějších právních předpisů, a zařadí se do specializační přípravy v dalším základním oboru v rámci stejného kmene, splňuje podmínky pro uznání základního kmene v rozsahu stanoveném příslušným vzdělávacím programem.

Splnění podmínek základního kmene uznává Ministerstvo zdravotnictví, žádost se podává na běžně užívaném tiskopise k vydání certifikátu o absolvování základního kmene.

Pokud lékař do 31.8.2010 nepožádá o některé z výše uvedených opatření platí dosavadní uznávání odborné praxe. 

Interní lékařství I. st. X Interní základ X Interní kmen

 • Interní lékařství I.st. – 30 měsíců – 25 měsíců interní lékařství, 3 měsíce chirurgie,
  1 měsíc neurologie, 1 měsíc infekce
 • Interní základ – 24 měsíců – 18 měsíců interní lékařství, 2 měsíce chirurgie, 1 měsíc neurologie, 1 měsíc pneumologie, 1 měsíc hematologie a transfuzní služba
 • Interní kmen – 24 měsíců – 3 měsíce + 11 měsíců vnitřní lékařství, 3 měsíce chirurgie, 2 měsíce gynekologie–porodnictví, 2 měsíce dětské lékařství, 2 měsíce AR, 1 měsíc neurologie
 • Lze započítat: celkem 17 měsíců (14 měsíců vnitřní lékařství, 2 měsíce chirurgie,
  1 měsíc neurologie)
 • Nutno doplnit: 7 měsíců (1 měsíc chirurgie, 2 měsíce gynekologie-porodnictví,
  2 měsíce dětské lékařství, 2 měsíce AR)
 • Kurz po společném základu je platný.

Chirurgie I. st. X Chirurgický základ X Chirurgický kmen

 • Chirurgie I. st. – 30 měsíců – 27 měsíců chirurgie, 3 měsíce interní lékařství 
 • Chirurgický základ – 24 měsíců – 22 měsíců chirurgie, 2 měsíce interní lékařství
 • Chirurgický kmen – 24 měsíců – 3 měsíce + 5 měsíců chirurgie, 5 měsíců traumatologie, 3 měsíce vnitřní lékařství, 2 měsíce gynekologie-porodnictví, 2 měsíce dětské lékařství, 2 měsíce AR, 1 měsíc klinická onkologie, 1 měsíc urologie
 • Lze započítat: celkem 15 měsíců (8 měsíců chirurgie, 5 měsíců traumatologie,
  2 měsíce vnitřní lékařství)
 • Nutno doplnit: 9 měsíců (1 měsíc vnitřní lékařství, 2 měsíce gynekologie-porodnictví, 2 měsíce dětské lékařství, 2 měsíce AR, 1 měsíc klinická onkologie,
  1 měsíc urologie)
 • Kurz po společném základu je platný.

Pediatrie I. st. X Pediatrický základ X Pediatrický kmen

 • Pediatrie I. st. – 30 měsíců – 24 měsíců dětské lékařství, 3 měsíce chirurgie,
  3 měsíce PLDD
 • Pediatrický základ – 36 měsíců – 18 měsíců dětské lékařství, 6 měsíců neonatologie, 3 měsíce PLDD, 3 měsíce chirurgie (traumatologie, ortopedie, dětská gynekologie), 1 měsíc ORL, 1 měsíc dermatovenerologie, 1 měsíc AR, 2 měsíce infekce, 1 měsíc psychiatrie
 • Pediatrický kmen – 24 měsíců – 20 měsíců dětské lékařství, 1 měsíc AR, 3 měsíce novorozenecké oddělení
 • Lze započítat: celkem 22 měsíců (18 měsíců dětské lékařství, 1 měsíc AR,
  3 měsíce neonatologie)
 • Nutno doplnit: 2 měsíce dětské lékařství
 • Kurz po společném základu je platný.

Radiologie I. st. X Radiologický základ X Radiologický kmen

 • Radiodiagnostika I. st. – 30 měsíců – 24 měsíců radiodiagnostika, 3 měsíce chirurgie, 3 měsíce interní lékařství
 • Radiologický základ – 36 měsíců – 31 měsíců radiologie, 3 měsíce chirurgie (dětská chirurgie, neurochirurgie, cévní chirurgie, hrudní chirurgie, úrazová chirurgie, ortopedie, kardiochirurgie), 2 měsíce interní lékařství (neurologie, pediatrie, kardiologie, pneumologie, gastroenterologie, intenzivní medicína, onkologie, nukleární medicína)
 • Radiologický kmen – 24 měsíců – 12 měsíců radiologie, 3 měsíce chirurgie,
  3 měsíce vnitřní lékařství, 2 měsíce gynekologie-porodnictví, 2 měsíce dětské lékařství, 2 měsíce AR
 • Lze započítat: celkem 17 měsíců (12 měsíců radiologie, 3 měsíce chirurgie,
  2 měsíce vnitřní lékařství)
 • Nutno doplnit: celkem 7 měsíců (1 měsíc vnitřní lékařství, 2 měsíce gynekologie-porodnictví, 2 měsíce dětské lékařství, 2 měsíce AR)
 • Kurz po společném základu je platný.

Patologická anatomie I. st. X Patologický základ X Patologický kmen

 • Patologická anatomie I. st. – 30 měsíců – 24 měsíců patologická anatomie,
  2 měsíce interní lékařství, 2 měsíce chirurgie
 • Patologický základ – 24 měsíců – 23 měsíce patologie, 1 měsíc chirurgie
 • Patologický kmen – 24 měsíců – 14 měsíců patologie, 2 měsíce chirurgie,
  2 měsíce vnitřní lékařství, 2 měsíce gynekologie-porodnictví, 2 měsíce dětské lékařství, 2 měsíce AR
 • Lze započítat: celkem 15 měsíců (14 měsíců patologie, 1 měsíc chirurgie)
 • Nutno doplnit: celkem 9 měsíců (1 měsíc chirurgie, 2 měsíce vnitřní lékařství,
  2 měsíce dětské lékařství, 2 měsíce AR, 2 měsíce gynekologie-porodnictví)
 • Stáž po společném základu je platná.

Hygiena a epidemiologie I. st. X Hygienický základ X Hygienický kmen

 • Hygiena a epidemiologie I. st. – 30 měsíců – 25 měsíců hygiena, 3 měsíce chirurgie, 1 měsíc interní lékařství, 1 měsíc infekce
 • Hygienický základ – 12 měsíců – 12 měsíců hygiena a epidemiologie
 • Hygienický kmen – 24 měsíců – 12 měsíců hygiena a epidemiologie, 3 měsíce chirurgie, 3 měsíce vnitřní lékařství, 2 měsíce gynekologie-porodnictví, 2 měsíce dětské lékařství, 2 měsíce AR
 • Lze započítat: celkem 12 měsíců hygieny a epidemiologie
 • Nutno doplnit: celkem 12 měsíců (3 měsíce vnitřní lékařství, 3 měsíce chirurgie,
  2 měsíce gynekologie-porodnictví, 2 měsíce dětské lékařství, 2 měsíce AR)
 • Kurz po společném základu je platný.

Pro uznání praxe absolvované v rámci společného základu do obdobného či jiného základního kmene je třeba podat žádost o uznání praxe (§ 5, odst. 8 písm. a)
Na základě posouzení a splnění požadavků na příslušný základní kmen bude vydán certifikát o absolvování základního kmene. .


IPVZ
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Ruská 85, 100 05 Praha 10

tel.: +420 271 019 111
fax: +420 271 019 428
ID datové schránky: cf2uiwg

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví je držitelem Atestu dlouhodobého řízení ISVS dle zákona č.365/2000 Sb.

© Copyright 2008-2014
Jakékoliv užití obsahu stránek www.ipvz.cz včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu provozovatele těchto stránek přísně zakázáno.

Na tuto adresu supportipvz@ipvz.cz nikdy nepište!